Going global

U levert prestaties van wereldformaat. Landsgrenzen vormen voor u geen beperkingen. Klanten weten u overal vandaan te vinden. Om buitenlandse bedrijven kennis te laten maken met uw product of om de communicatie goed te laten verlopen wilt u correcte Engelse tekst. Op uw website, in uw brochures, in uw offertes, enzovoorts. Of juist andersom: u wilt een Engelse tekst laten vertalen in goed lopend Nederlands. De Woordenwaag verdiept zich graag in uw product, uw tekst en uw doelgroep om u vervolgens te voorzien van een goed leesbare vertaling.