Trots!

U bent trots. Trots op uw product, trots op uw bedrijf, trots op uw organisatie. Zo trots, dat u dit graag aan anderen laat zien. Mensen overtuigt van uw product. Een ongelukkige zin of een slordige spelfout doet dan af aan uw geloofwaardigheid. Uw boodschap komt niet over, uw trots wordt geschaad. De Woordenwaag helpt u dit voorkomen. Zodat u gewoon trots kunt blijven.